โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี 2022